Spotkanie 15 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris.

Data: 15 kwietnia (wtorek), godz. 17:00 ? 19:00
Miejsce: sala 0.1 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Andrzej Jarocha, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt. : ?Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej?. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 roku (III CZP 13/13).