Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniu 20.01.2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo spadkowe i rodzinne w dobie przemian”. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu studentów i doktorantów z całej Polski (m. in. z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Torunia, Olsztyna czy Rzeszowa). Konferencję otworzył prof. zw.dr hab. Adam Olejniczak. Punktem kulminacyjnym był panel ekspercki, podczas którego można było wysłuchać prelekcji profesorów, doktorów i adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym i spadkowym.

„Po to żeby konferencja była udana potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze temat czyli dobry pomysł na temat a po drugie uczestnicy którzy są tym tematem zaciekawieni.” – prof. Adam Olejniczak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych projektach.

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu z tego wydarzenia.

Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku akademickim 2016/2017 merytoryczne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, poświęcone wybranym zagadnieniom wymagalności roszczeń w polskim i europejskim prawie cywilnym.

Data: 7 listopada (poniedziałek), godz. 18.30 – 20.30
Miejsce: sala 3.3 CIN

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, kierownik projektu badawczego pt. „Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym wybranych państw europejskich”, realizowanego w ramach grantu badawczego 2015 dla Młodych Naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Podczas spotkania dr Mariusz Zelek wygłosi prelekcję, w której omówi m.in. wpływ wymagalności na przedawnienie roszczeń, a także możliwość żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania. Po prelekcji odbędzie się dyskusja dotycząca wskazanych wyżej zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o zabranie ze sobą kodeksów oraz urządzeń elektronicznych z dostępem do LEXa lub Legalisa.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne

Umowy handlowe. Aspekty prawne i ekonomiczne

Plan konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne” jest wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem, który przyświeca organizatorom konferencji, jest zwrócenie uwagi jej uczestników na kluczowe zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z umowami handlowymi, powszechnie zawieranymi w obrocie gospodarczym.

W ramach wydarzenia Koło planuje zorganizować trzy panele, w tym dwa panele prawnicze i jeden panel ekonomiczny.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętym prawem umów handlowych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu umów handlowych.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące konferencji:
– termin: 14 września 2016 roku
– miejsce: Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu; sala delta (na parterze budynku)

Wysokość opłat konferencyjnych:
– udział czynny – 50 zł (w ramach opłaty zapewniamy certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, zawierający wiele przydatnych gadżetów ufundowanych przez partnerów konferencji, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami)
– udział bierny – bezpłatny (uczestnicy bierni otrzymają certyfikaty udziału biernego w konferencji)

Zgłoszenia udziału biernego oraz czynnego (możliwe jest współautorstwo) wraz z abstraktami proponowanych wystąpień prosimy przesyłać na adres konferencjaumowyhandlowe@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://usus-iuris.amu.edu.pl/do-pobrania/

Abstrakt powinien liczyć do 4000 znaków (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami ? 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi do dnia 5 września 2016 roku.

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy później.

Poniżej podajemy przykładowe umowy handlowe, których dotyczyć będzie tematyka konferencji:
– umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
– umowa o roboty budowlane
– umowa leasingu
– umowa agencyjna
– umowa komisu
– umowa dealerska
– umowa franchisingowa
– umowa przewozu rzeczy
– umowa spedycji
– umowa ubezpieczenia
– umowa brokerska
– umowa składu
– umowa spółki cywilnej
– umowa spółki cichej
– umowa rachunku bankowego
– umowa kredytu bankowego
– umowa pożyczki bankowej
– umowa gwarancji bankowej
– umowa o oferowanie instrumentów finansowych
– umowa o subemisję inwestycyjną
– umowa o subemisję usługową
– umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
– umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych
– umowy licencyjne

Jak już wspomnieliśmy, powyższa lista ma charakter jedynie przykładowy – jesteś my otwarci na Państwa propozycje.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencjaumowyhandlowe@gmail.com. Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu!

Konferencja „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, thumb jak i biernego w konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się dnia 1 września 2015 roku.

Data: 1 września (wtorek), godz. 16:00 ? 18:30
Miejsce: sala 1.4 Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 30 sierpnia 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.
W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.
Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
? czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
? format doc, docx, pdf
? maksymalna długość: strona A4

Program konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

15:55 ? 16:00
Otwarcie konferencji

16.00 ? 16.15 – mgr Marta Karpińska
Ochrona poszkodowanych w ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce w latach 2005-2015

16.15 ? 16.30 – Maciej Pająk
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzeń PE i Rady (UE)

16.30 ? 16.45 – Justyna Świerczek
Prawo patentowe – jak prawo próbuje nadążyć za postępem

16.45 ? 17.00 – mgr Arkadiusz Czekaj
Technika legislacyjna dotycząca klauzul generalnych w prawie cywilnym w Polsce i w Unii Europejskiej

17.00 ? 17.15 – mgr Anna Hnatów
Opodatkowanie umowy depozytu nieprawidłowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

17.15 ? 17.30 – Monika Boniecka
Rozumienie pojęcia ?Dobro dziecka? w prawie rodzinnym Unii Europejskiej ? aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

17.30 ? 17.45 ? Dominik Wysocki
Stereotypy płciowe w orzecznictwie sądów rodzinnych

17.45 ? 18.00 ? mgr Remigiusz Chęciński
Konstytucyjne zakorzenienie zasad współżycia społecznego

18.00 ? 18.15 ? Paweł Musiałkiewicz
Rozwój klauzul kolizyjnych jako efekt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

18.15 ? 18.30 ? Julia Chęcińska
Zasady rynku transferowego w piłce nożnej

18.30 – 18.45 – mgr Marcin Czerwiński
Cywilnoprawna charatkerystyka umowy o wspólne przedsięwzięcie

18:45 ? 18:50
Podsumowanie konferencji

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na:

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych – sporządzanie odwołania, cheap

które poprowadzi doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego a zarazem opiekun naszego Koła, mgr Marcin Czerwiński, a które odbędą się

w dniu 27 maja 2015 roku (środa) w godz. 18:00-19:15 w sali 4.9 Collegium Iuridicum Novum.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

 • jak sporządzić odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
 • jakie są przesłanki skuteczności wniesienia odwołania
 • jakie są elementy konieczne odwołania
 • jak wygląda tryb wnoszenia odwołania
 • jakie są terminy wnoszenia odwołania
 • jakie są najczęstsze błędy we wnoszonych odwołaniach

Po części wprowadzającej uczestnicy będą sporządzać odwołanie od nieprawidłowej czynności zamawiającego w postępowaniu zamówieniowym na podstawie zaprezentowanego zadania.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w warsztatach.

Zapraszamy!

Konferencja „Pełnomocnik w postępowaniu”

courtroom

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, there jak i biernego w uczelnianej konferencji „Pełnomocnik w postępowaniu”, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku.

Data: 12 marca (czwartek), godz. 18:00 ? 20:30
Miejsce: sala Eta Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 4 marca 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.

W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.

Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
– format doc, docx, pdf
– maksymalna długość: strona A4

 Program Konferencji

18:00 ? 18:20 Otwarcie Konferencji

18:20 ? 18:35 mgr Klaudyna Zagórska (UAM) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

18:35 ? 18:50 mgr Marta Karpińska (UAM) Granice wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego

18:50 ? 19:05 Monika Boniecka (UAM) Obowiązkowa pomoc sądowa w postępowaniu cywilnym ? propozycja nowelizacji art. 87(1) Kodeksu Postępowania Cywilnego

19:05 ? 19:15 Przerwa

19:15 ? 19:30 Mateusz Kotowicz (UAM) Moc dowodowa dokumentów poświadczonych przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 129 k.p.c.)

19:30 ? 19:45 mgr Marcin Czerwiński (UAM) Pełnomocnik konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19:45 ? 20:00 mgr Oskar Skibiński (UAM) Pełnomocnik w postępowaniu elektronicznym

20:00 ? 20:10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Dyskryminacja w sądach rodzinnych?

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” zaprasza 14 kwietnia 2012 r. w godz. 12:15 ? 17:30 do sali XVII Collegium Minus przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 na konferencję

„Dyskryminacja w sądach rodzinnych?”

Tematyka konferencji obejmuje porównanie traktowania praw ojca z prawami matki w sądach rodzinnych, advice w szczególności w zakresie uzyskania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionego ojca. Zagadnienie to obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, pill ale również sytuację po wydaniu orzeczenia. Oprócz kwestii prawnych, more about poruszone zostaną problemy z punktu widzenia socjologii i psychologii.

Prawo pozwala na powierzenie pełnej władzy rodzicielskiej wyłącznie ojcu. Jednak według statystyk w Polsce rozwody z udziałem dziecka od 30 lat w 96% zakończone są przyznaniem głównej opieki nad dzieckiem matce.Instytucja sądownicza tłumaczy to tym, jakoby ojcowie nie starali się o przyznanie im opieki.

Środowiska pro-ojcowskie stoją na stanowisku, iż instytucja sądu rodzinnego stała się placówką, która nie uchroniła się od powszechnej w sprawach rodzinnych tendencji do dyskryminacji płci, co stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Ich zdaniem sądy rodzinne przez 30 lat mimo krytycznych uwag społeczeństwa nie skorygowały swojego kierunku postępowania.

W czasie konferencji postaramy się zdiagnozować istnienie problemu, będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest tak jak jest i co powinno się zrobić, aby sytuację poprawić. Zastanowimy się również, co powinien zrobić ojciec, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu.

Wśród prelegentów są m.in.:
– Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, posłanka na Sejm RP
– Dr Joanna Haberko – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM
– Dr Małgorzata Łączkowska – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM
– Dr Marcin Sokołowski – Katedra Prawa Europejskiego, WPiA UAM
– Marek Wieczerski – Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Agenda:

12:15 ? 12:30 ? rejestracja uczestników

PANEL PIERWSZY

12:30 – 13:45 ? wystąpienia prelegentów

 • Dr Joanna Haberko (WPiA UAM)
 • Dr Małgorzata Łączkowska (WPiA UAM)
 • Dr Marcin Sokołowski (WPiA UAM)

13:45 ? 14:15 ? dyskusja

14:15 – 15:15  ?  przerwa kawowa

PANEL DRUGI

15:15 – 16:05 ? wystąpienia prelegentów

 • Marek Wieczerski (Centrum Mediacji w Poznaniu)
 • Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, posłanka)

16:05 ? 16:55 ? dyskusja

16:55 – 17:00 ? zakończenie konferencji

17:00 ? 17:30 ? przerwa kawowa

autor zdjęć: Mateusz Kotowicz

Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe

Koła Naukowe: Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, order Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Elektroenergetyka z Politechniki Poznańskiej zapraszają na konferencję:

„Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe”

29 marca 2012 r., information pills godz. 17
Wydział Prawa i Administracji UAM
Collegium Iuridicum Novum
s. epsilon

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych aspektów budowania i funkcjonowania infrastruktury energetycznej na terenie prywatnych nieruchomości. Zagadnienie to budzi duże zainteresowanie zarówno w doktrynie, jak i wśród przedstawicieli branży energetycznej.

Tematyka ta jest sporna, gdyż zawiera w sobie przeciwstawne interesy właścicieli nieruchomości z jednej strony, a z drugiej strony – właścicieli infrastruktury energetycznej – przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii. Aby pogodzić słuszne interesy i prawa obu tych grup, jednocześnie starając się wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym, wynikającym z rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej, ustawodawca polski wprowadził do naszego systemu prawnego przepisy dotyczące służebności przesyłu. Jednak mimo uchwalenia tych przepisów, zagadnienie służebności przesyłu, a zwłaszcza wysokości wynagrodzenia za jej ustanowienie, w praktyce wciąż budzi liczne problemy i rozbieżności.

Tymczasem w Sejmie RP trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, która w założeniu ma jeszcze bardziej ułatwić i skrócić proces inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznej. Ustawa reguluje zagadnienie w sposób publicznoprawny. Nasuwają się tym samym kolejne pytania, dotyczące wyboru formy regulacji pomiędzy instytucjami prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Na te pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci uczestniczący w konferencji „Słup na prywatnym gruncie”, na którą serdecznie zapraszamy!

UWAGA:

Udział w konferencji potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji do dnia 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów) prosimy wysyłać na adres knpers@op.pl

Zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris”

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (Politechnika Poznańska)

Spotkanie 14 grudnia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”.

Data: 14 grudnia (środa), more about godz. 16:30 – 17:45
Miejsce: sala 4.9 CIN

Spotkanie będzie miało merytoryczny charakter. Marcin Czerwiński wygłosi referat dotyczący „Zadośćuczynienia pieniężnego w reżimie odpowiedzialności kontraktowej na przykładzie zmarnowanego urlopu”. Po referacie odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.