Działalność

Wyjścia do sądu

na rozprawy odbywające się w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i sądu okręgowego. Oglądanie na żywo rozpraw sądów wpływa zarówno na ugruntowanie wiedzy, jak i poznawanie zachowań ludzkich, try jak i warsztatu prawniczego. Nawiązaliśmy współpracę z XII Wydziałem Cywilnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, który pomaga nam w wyborze rozpraw o szczególnym charakterze edukacyjnym.

Warsztaty pisania pism prawniczych

Planujemy współpracę z praktykami prawa cywilnego, gdyż uważamy za rzecz niezwykle istotną, aby absolwent prawa posiadał już podstawowe umiejętności praktyczne.

Spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych

specjalizujących się w prawie cywilnym. Nieukierunkowanym jeszcze studentom pozwoli to wybór przyszłej drogi zawodowej oraz poznanie tajników danych profesji. Ponadto będzie to owocnym uzupełnieniem obserwacji wyniesionych z rozpraw sądowych.

Śledzenie i omawianie orzecznictwa Sądu Najwyższego

Znajomość linii orzecznictwa Sądu Najwyższego jest niekiedy kluczowa dla pełnego zrozumienia sprawy. Docelowo planujemy zorganizowanie wyjazdu do Sądu Najwyższego.

Podnoszenie umiejętności oratorskich

Niestety ta kwestia jest bardzo często zaniedbywana przez studentów prawa. Uważamy, że organizowanie warsztatów retorycznych, czy też paneli dyskusyjnych znacząco mogłoby podnieść umiejętności oratorskie.

Kodyfikacja i harmonizacja prawa cywilnego w Polsce

Wraz ze zmianami politycznymi, społecznym i gospodarczymi prawo cywilne ewoluuje. Szczególnie mamy tu na myśli projekty nowego kodeksu cywilnego oraz zmiany związane z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Chcielibyśmy na bieżąco śledzić i analizować zachodzące zmiany i powiązać to z w/w planami organizowania debat.

Konferencja Prawa Handlowego

Rok akademicki 2011/2012
W dniach 19-20 kwietnia 2012 r. odbyła się I Studencka Konferencja Prawa Handlowego, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Prawa Prywatnego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zamyśle organizatorów celem Konferencji jest zachęcenie studentów prawa do prezentowania własnego dorobku naukowego oraz integrowanie środowiska akademickiego. W związku z sukcesem jaki odniosła I edycja Konferencji projekt powyższy będzie miał charakter cykliczny.

Rok akademicki 2012/2013
W związku ze współpracą Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego II Studencka Konferencja Prawa Handlowego odbędzie się w dniach 8-9 maja 2013 roku w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12. Tematem przewodnim Konferencji będzie problematyka znaczenia dóbr niematerialnych w obrocie gospodarczym.

Dodaj komentarz