I Studencka Konferencja Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris? i Koło Naukowe Prawa Prywatnego, search działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego, viagra która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 roku. Konferencja potrwa 2 dni. Każdy z nich rozpocznie się od wykładu jednego z pracowników naukowych WPiA UAM. W ramach paneli dyskusyjnych przewidujemy udział 15 prelegentów.

Studentów wydziałów prawa zainteresowanych udziałem w konferencji w roli prelegentów zapraszamy do nadsyłania do dnia 18 marca 2012 r. jednostronicowych abstraktów proponowanych wystąpień wraz z opinią pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora na temat zaproponowanego tematu i wystąpienia. Zakres tematyczny obejmuje: prawo spółek handlowych, information pills prawo umów handlowych, prawo rynku kapitałowego oraz prawo upadłościowe.

Abstrakty będą ocenione przez profesjonalne jury (prof. dr hab. Jacek Napierała, dr Aleksander Raczyński i dr Jarosław Grykiel), a rozstrzygnięcie konkursu na wystąpienia nastąpi do 30 marca 2012 roku.

Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji w roli słuchaczy i wzbogacenia dyskusji nad zaprezentowanymi wystąpieniami. Od uczestników-prelegentów pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości ok. 100-120 zł.

Abstrakty i opinie oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: skph@amu.edu.pl. Pod tym adresem otrzymacie także odpowiedzi na pytania związane z konferencją.

Konferencję objął patronatem honorowym Dziekan WPiA UAM prof. Tomasz Sokołowski.