Historia koła

Wydział Prawa i Administracji

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris działa przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego  i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce. W rankingach tych wydziałów niezmiennie zajmuje on czołowe pozycje w kraju. Obecnie oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny przy Al. Niepodległości, będący najnowocześniejszym spośród wszystkich, którymi dysponują Wydziały Prawa innych Uniwersytetów w Polsce. Trwają pracę nad rozbudową kompleksu budynków o część naukowo-administracyjną i bibliotekę.  Od roku akademickiego 2009/2010 zajęcia na naszym Wydziale prowadzone są według nowego programu studiów. Studenci kierunku „Prawo” zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad funkcjonowania prawa polskiego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Wiedza ta oparta jest na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, poznajemy także mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Pozyskujemy umiejętności z zakresu nowoczesnych technik informatycznych wykorzystywanych w pracy zawodowej prawników, posługiwania się obcym językiem specjalistycznym, zdobywamy także wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, doktryny polityczno-prawne, filozofię, psychologię, historię, ekonomię czy etykę.

Skąd nazwa?

Usus Iuris oznacza korzystanie z prawa. Nazwa nawiązuje do przewodniej idei Koła, jaką jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej w toku studiów niezbędnymi na rynku pracy umiejętnościami praktycznymi, możliwością wykorzystania poznanego już prawa. Dlatego chcemy położyć nacisk na praktyczne formy edukacji, takie jak wyjścia do sądów, pisanie pism procesowych czy spotkania z prawnikami-praktykami. Ten aspekt działalności Koła ma odróżnić je od innych inicjatyw studenckich.

 

Dodaj komentarz