O nas

Wydział Prawa i Administracji

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris działa przy Katedrze Prawa Cywilnego, story Handlowego  i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce. W rankingach tych wydziałów niezmiennie zajmuje on czołowe pozycje w kraju. Obecnie oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny przy Al. Niepodległości, cost będący najnowocześniejszym spośród wszystkich, którymi dysponują Wydziały Prawa innych Uniwersytetów w Polsce. Trwają pracę nad rozbudową kompleksu budynków o część naukowo-administracyjną i bibliotekę.  Od roku akademickiego 2009/2010 zajęcia na naszym Wydziale prowadzone są według nowego programu studiów. Studenci kierunku „Prawo” zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad funkcjonowania prawa polskiego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Wiedza ta oparta jest na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, poznajemy także mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Pozyskujemy umiejętności z zakresu nowoczesnych technik informatycznych wykorzystywanych w pracy zawodowej prawników, posługiwania się obcym językiem specjalistycznym, zdobywamy także wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, doktryny polityczno-prawne, filozofię, psychologię, historię, ekonomię czy etykę.

Skąd nazwa?

Usus Iuris oznacza korzystanie z prawa. Nazwa nawiązuje do przewodniej idei Koła, jaką jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej w toku studiów niezbędnymi na rynku pracy umiejętnościami praktycznymi, możliwością wykorzystania poznanego już prawa. Dlatego chcemy położyć nacisk na praktyczne formy edukacji, takie jak wyjścia do sądów, pisanie pism procesowych czy spotkania z prawnikami-praktykami. Ten aspekt działalności Koła ma odróżnić je od innych inicjatyw studenckich.

Opiekunowie naukowi

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Prof. Marcin Orlicki jest absolwentem studiów prawniczych oraz studiów w zakresie zarządzania i marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także prawa na Uniwersytecie w Poczdamie. Obecnie jest wykładowcą prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach odpowiedzialności cywilnej i szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego. Jest również autorem kilku książek i kilkunastu artykułów z dziedziny prawa ubezpieczeń. Ponadto dr Marcin Orlicki jest arbitrem Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, stałym współpracownikiem Prawa Asekuracyjnego i członkiem Rady Naukowej Rozpraw Ubezpieczeniowych.

dr Jarosław Grykiel

Dr Jarosław Grykiel ukończył w 2002 roku prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni w 2007 roku obronił pracę doktorską poświęconą problematyce prokury, opublikowaną następnie nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Od 2008 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz przygotowuje rozprawę habilitacyjną. Jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych dotyczących materialnego i procesowego prawa cywilnego. Oprócz działalności naukowej dr Jarosław Grykiel wykonuje zawód radcy prawnego. W sferze jego zainteresowań leży przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo handlowe.

mgr Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką funkcjonowania konsorcjów wykonawców. Prelegent i uczestnik licznych konferencji. Autor kilkunastu artykułów naukowych i glos z zakresu prawa cywilnego, handlowego i podatkowego, a także publikacji prasowych.

 

 

 

 

Zarząd (2016/2017)

Norbert Alankiewicz
Prezes
alankiewiczn@wp.pl

Klaudia Koniarek
Wiceprezes
klaudiakoniarek@gmail.com

Maksymilian Bach
Sekretarz
bach.maksymilian@gmail.com
Marta Stachowiak
Członek Zarządu
Natalia Cegła
Członek Zarządu

Członkowie stali*

 1. Patryk Rejs
 2. Jakub Grabowski
 3. Klaudia Koniarek
 4. Cezary Janiszewski
 5. Natalia Gronowska
 6. Weronika Kryszak
 7. Marta Zawadzka
 8. Kamil Nitkowski
 9. Piotr Klaczak
 10. Katarzyna Paradowska
 11. Dominika Syrociak
 12. Katarzyna Szymańska
 13. Maksymilian Bach
 14. Dawid Fabiański
 15. Anna Pietrzak
 16. Marta Stachowiak
 17. Agata Bohn
 18. Małgorzata Radkowska
 19. Joanna Szymańska
 20. Norbert Alankiewicz
 21. Magdalena Wikajrak
 22. Natalia Cegła
 23. Monika Moska

Członkowie wspierający

 1. Magdalena Czenko
 2. Małgorzata Gogolińska
 3. Martyna Jędroszyk
 4. Michał Dróżdż
 5. Klaudia Kowalska
 6. Michał Klauziński
 7. Damian Szlingiert
 8. Eliza Trzoska
 9. Mateusz Buszkiewicz
 10. Łukasz Bartosik
 11. Krzysztof Knopp
 12. Gracjan Jaworski
 13. Karol Urbaniak
 14. Natalia Hajdasz
 15. Hubert Zieliński
 16. Mikołaj Bachosz
 17. Matuesz Marcinczak
 18. Sonia Ross
 19. Monika Knothe
 20. Piotr Gałuszka
 21. Sylwester Budych
 22. Łukasz Ulita
 23. Józef Napierała
 24. Aleksandra Rudnicka
 25. Dominik Piechowiak
 26. Małgorzata Adamska
 27. Martyna Piasecka
 28. Michał Olejniczak
 29. Przemysław Mańke
 30. Kamil Czubiński
 31. Adam Polanowski
 32. Cezary Klepacki
 33. Kacper Skowron
 34. Wojciech Gulczyński
 35. Paweł Stawski
 36. Łukasz Wojdanowicz
 37. Maciej Harasimowicz
 38. Jacek Firlej
 39. Natalia Małecka
 40. Agata Szczepanowska
 41. Patrycja Skrzypczak

Byli aktywni członkowie**

 1. Paweł Chrostowski (Wiceprezes 2010/2011)
 2. Marcin Czerwiński (Prezes w latach 2010-2012)
 3. Michał Ilski
 4. Sławomir Marciniak
 5. Przemysław Maruniak
 6. Agnieszka Nizioł (Wiceprezes w latach 2010-2012)
 7. Robert Sobiecki
 8. Danuta Graczyk
 9. Mateusz Kotowicz (Prezes w latach 2013-2015)
 10. Anna Mathews
 11. Sylwia Michlik
 12. Monika Boniecka
 13. Joanna Żebrowska
 14. Natalia Świerkowska (Prezes 2015/2016)
 15. Dominik Gajda (Wiceprezes 2015/2016)
* Zaktualizowano 3 listopada 2015
** Zaktualizowano 3 listopada 2015

 

Dołącz do nas!

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS