Jak wygrywać sprawy rodzinne? Stosowanie KRO i KPC.

Informujemy, information pills że najbliższym przewidywanym projektem będzie wykład dotyczący stosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w celu wygrywania spraw z zakresu prawa rodzinnego. Zostanie on przeprowadzony we współpracy z Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek i odbędzie się w połowie maja. Szczegóły niebawem!

Prawdopodobnie po wykładzie odbędzie się Walne Zebranie w celu dokonania pewnych poprawek w statucie. Informacja o planowanych zmianach zostanie podana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będzie można również zgłaszać własne propozycje. Ogólnie mówiąc, zmiany będą dotyczyć: procedury uzyskiwania członkostwa, kwestii kworum i usprawnienia działania zarządu.