Konferencja „Pozycja wierzyciela w prawie handlowym”

Sprawy organizacyjne

Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, cialis 40mg działające przy Katedrze Prawa Cywilnego, dosage Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji pt. „Pozycja wierzyciela w prawie handlowym”, cheapest która odbędzie się dnia 16 maja 2013 r.

Program Konferencji :

10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji (Dr hab. Andrzej Jarocha; Zakład Postępowania Cywilnego Wydział
Prawa i Administacji UAM)
10:30 – 10:50 Mateusz Kotowicz (UAM) ?Kapitał zakładowy w spółce z o.o. ? skuteczny instrument ochrony
wierzycieli??
10:50 – 11:10 Katarzyna Górecka (UW) ?Klauzula negative pledge ? skuteczne zabezpieczenie interesów
wierzyciela??
11:10 – 11:30 Michał Gajdus (UW) ?Dopuszczalność wykonywania prawa głosu przez zastawnika i
użytkownika akcji?
11:30 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:30 Przerwa
12:30 – 12:50 mgr Ewelina Woźna (UWr) ?Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
wydanemu przeciwko osobowym spółkom handlowym w oparciu o art. 778 1 K.p.c.”
12:50 – 13:10 Sławomir Marciniak (UAM) ?Odpowiedzialność małżonka dłużnika będącego wspólnikiem
spółki jawnej?
13:10 – 13:30 Marcin Czerwiński (UAM) ?Instytucje prawne zmierzające do przyspieszenia procedury
sądowej (uzyskania wyroku)?
13:30 – 13:50 Klaudia Mazur (UJ) ?Czy polska regulacja problematyki culpa in contrahendo w dostateczny
sposób chroni interesy poszkodowanego??
13:50 – 14:30 Dyskusja i Zakończenie Konferencji

__________________________________________________________________________________

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS