O nas

OPIEKUNOWIE NAUKOWI:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Prof. Marcin Orlicki jest absolwentem studiów prawniczych oraz studiów w zakresie zarządzania i marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także prawa na Uniwersytecie w Poczdamie. Obecnie jest wykładowcą prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach odpowiedzialności cywilnej i szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego. Jest również autorem kilku książek i kilkunastu artykułów z dziedziny prawa ubezpieczeń. Ponadto dr Marcin Orlicki jest arbitrem Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, stałym współpracownikiem Prawa Asekuracyjnego i członkiem Rady Naukowej Rozpraw Ubezpieczeniowych.
dr Mariusz Zelek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Autor lub redaktor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym monografii pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej” (wyd. C.H. Beck 2015) nagrodzonej główną nagrodą w I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. Za pracę tę otrzymał również wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Zainteresowania koncentrują się wokół prawa czynów niedozwolonych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki domen internetowych.

mgr Marcin Czerwiński

mgr Marcin Czerwiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką funkcjonowania konsorcjów wykonawców. Prelegent i uczestnik licznych konferencji. Autor kilkunastu artykułów naukowych i glos z zakresu prawa cywilnego, handlowego i podatkowego, a także publikacji prasowych.

ZARZĄD KOŁA:

Norbert Alankiewicz
Monika Moska
Prezes Zarządu
Wiceprezes zarządu
alankiewiczn@wp.pl
monikamoska@o2.pl

Gracjan Jaworski
Sekretarz Zarządu
gracjanjaworski@wp.pl

Klaudia Koniarek
Natalia Cegła
Członek Zarządu
Członek Zarządu

CZŁONKOWIE STALI KOŁA:

Alankiewicz NorbertJaworski Gracjan Radkowska Małgorzata
Bęczkowski FilipKlaczak Piotr Rejs Patryk
Bohn Agata Koniarek Klaudia Stachowiak Marta
Cegła Natalia Kryszak Weronika Syrociak Dominika
Fabiański DawidMoska Monika Szymańska Joanna
Grabowski Jakub Nitkowski Kamil Szymańska Katarzyna
Gronowska NataliaParadowska Katarzyna Wikajrak Magdalena
Janiszewski Cezary Pietrzak Anna Zawadzka Marta

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY KOŁO:

Adamska Małgorzata Bachosz Mikołaj Bartosik Łukasz
Budych Sylwester Buszkiewicz Mateusz Czenko Magdalena
Czubiński Kamil Dróżdż Michał Firlej Jacek
Gałuszka Piotr Gogolińska Małgorzata Gulczyński Wojciech
Hajdasz Natalia Harasimowicz Maciej Jędroszyk Martyna
Klauziński Michał Klepacki Cezary Knopp Krzysztof
Knothe Monika Kowalska Klaudia Małecka Natalia
Mańke Przemysław Marcinczak Matuesz Mrówka Aleksandra
Napierała Józef Olejniczak Michał Piasecka Martyna
Piechowiak Dominik Polanowski AdamRoss Sonia
Rudnicka AleksandraSkowron Kacper Skrzypczak Patrycja
Stawski Paweł Szczepanowska Agata Szlingiert Damian
Trzoska Eliza Ulita Łukasz Urbaniak Karol
Wiśniewska JoannaWojdanowicz Łukasz Zieliński Hubert

DAWNE WŁADZE KOŁA:

nazwisko i imię
stanowisko
okres
Czerwiński Marcin
Prezes Zarządu
2010-2012
Nizioł Agnieszka
Wiceprezes Zarządu
2010-2012
Chrostowski Paweł
Wiceprezes Zarządu
2010-2011
Kotowicz Mateusz
Prezes Zarządu
2013-2015
Świerkowska Natalia
Prezes Zarządu
2015-2016
Gajda Dominik
Wiceprezes Zarządu
2015-2016
Bach Maksymilian
Sekretarz Zarządu
2015-2017

Dołącz do nas!