Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne

Umowy handlowe. Aspekty prawne i ekonomiczne

Plan konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne” jest wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem, który przyświeca organizatorom konferencji, jest zwrócenie uwagi jej uczestników na kluczowe zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z umowami handlowymi, powszechnie zawieranymi w obrocie gospodarczym.

W ramach wydarzenia Koło planuje zorganizować trzy panele, w tym dwa panele prawnicze i jeden panel ekonomiczny.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętym prawem umów handlowych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu umów handlowych.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące konferencji:
– termin: 14 września 2016 roku
– miejsce: Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu; sala delta (na parterze budynku)

Wysokość opłat konferencyjnych:
– udział czynny – 50 zł (w ramach opłaty zapewniamy certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, zawierający wiele przydatnych gadżetów ufundowanych przez partnerów konferencji, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami)
– udział bierny – bezpłatny (uczestnicy bierni otrzymają certyfikaty udziału biernego w konferencji)

Zgłoszenia udziału biernego oraz czynnego (możliwe jest współautorstwo) wraz z abstraktami proponowanych wystąpień prosimy przesyłać na adres konferencjaumowyhandlowe@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://usus-iuris.amu.edu.pl/do-pobrania/

Abstrakt powinien liczyć do 4000 znaków (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami ? 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi do dnia 5 września 2016 roku.

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy później.

Poniżej podajemy przykładowe umowy handlowe, których dotyczyć będzie tematyka konferencji:
– umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
– umowa o roboty budowlane
– umowa leasingu
– umowa agencyjna
– umowa komisu
– umowa dealerska
– umowa franchisingowa
– umowa przewozu rzeczy
– umowa spedycji
– umowa ubezpieczenia
– umowa brokerska
– umowa składu
– umowa spółki cywilnej
– umowa spółki cichej
– umowa rachunku bankowego
– umowa kredytu bankowego
– umowa pożyczki bankowej
– umowa gwarancji bankowej
– umowa o oferowanie instrumentów finansowych
– umowa o subemisję inwestycyjną
– umowa o subemisję usługową
– umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
– umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych
– umowy licencyjne

Jak już wspomnieliśmy, powyższa lista ma charakter jedynie przykładowy – jesteś my otwarci na Państwa propozycje.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencjaumowyhandlowe@gmail.com. Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu!