Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

Studenckie Koło Prawa cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, viagra 60mg który odbędzie się w dniach 10-12 października 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów jest największą tego typu imprezą studencką w kraju. Skupia studentów i doktorantów z niemal wszystkich ośrodków akademickich. Jest to niepowtarzalna szansa na prezentację swoich poglądów dotyczących zagadnień prawa cywilnego oraz doskonała okazja do wspólnej dyskusji. OZCS to przede wszystkim forum wymiany myśli i doświadczeń dla młodych adeptów myśli prawniczej, gdzie mogą aktywnie uczestniczyć w interpretacji przepisów prawa, a także zgłaszać postulaty de lege ferenda. Tegorocznym tematem przewodnim będzie „Odpowiedzialność cywilna”. W Zjeździe można uczestniczyć jako prelegent, ale przewidziana jest także forma uczestnictwa jako słuchacz.

Opłata konferencyjna wynosić będzie ok. 240 zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia (na adres podany na stronie internetowej wydarzenia). Prawdopodobnie będziemy starać się o dofinansowanie ze strony naszej uczelni.

MIEJSCE I TERMIN ZJAZDU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
10-12 października 2011

Więcej informacji