Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniu 20.01.2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo spadkowe i rodzinne w dobie przemian”. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu studentów i doktorantów z całej Polski (m. in. z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Torunia, Olsztyna czy Rzeszowa). Konferencję otworzył prof. zw.dr hab. Adam Olejniczak. Punktem kulminacyjnym był panel ekspercki, podczas którego można było wysłuchać prelekcji profesorów, doktorów i adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym i spadkowym.

„Po to żeby konferencja była udana potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze temat czyli dobry pomysł na temat a po drugie uczestnicy którzy są tym tematem zaciekawieni.” – prof. Adam Olejniczak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych projektach.

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu z tego wydarzenia.

Zawód: Adwokat – Cywilista

Serdecznie zapraszamy członków Koła oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie poświęcone praktycznym aspektom pracy adwokata w sprawach cywilnych pt. „Zawód: Adwokat – Cywilista”.

Data: 25 stycznia (środa), godz. 18.00 – 20.00
Miejsce: sala epsilon CIN

Naszymi gośćmi będą:

1. Pani Mecenas Edyta Iacovone – adwokat, partner w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich, pilule specjalistka z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, która opowie o codziennej pracy adwokata w sprawach cywilnych oraz możliwych ścieżkach kariery prawniczej.

2. Pan Mikołaj Lompa – specjalista z zakresu marketingu, który przedstawi, w jaki sposób budować własną markę na rynku usług prawniczych już na samym początku swej drogi zawodowej.

Spotkanie, zgodnie z przewodnią ideą naszego Koła, będzie miało wymiar zdecydowanie praktyczny 🙂

Liczymy na Waszą obecność 🙂

link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1271140386265963/

Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku akademickim 2016/2017 merytoryczne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, poświęcone wybranym zagadnieniom wymagalności roszczeń w polskim i europejskim prawie cywilnym.

Data: 7 listopada (poniedziałek), godz. 18.30 – 20.30
Miejsce: sala 3.3 CIN

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, kierownik projektu badawczego pt. „Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym wybranych państw europejskich”, realizowanego w ramach grantu badawczego 2015 dla Młodych Naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Podczas spotkania dr Mariusz Zelek wygłosi prelekcję, w której omówi m.in. wpływ wymagalności na przedawnienie roszczeń, a także możliwość żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania. Po prelekcji odbędzie się dyskusja dotycząca wskazanych wyżej zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o zabranie ze sobą kodeksów oraz urządzeń elektronicznych z dostępem do LEXa lub Legalisa.

Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim

Dnia 17 października br. odbyło się pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris. Punktualnie o godzinie 19 w sali 4.14 stawiło się aż 41 osób. Grono członków stałych udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi, sick a następnie – nieco mniej zgodnym głosem – wybrało nowy. Prezentację dotyczącą działalności Koła w minionym roku akademickim przedstawili Natalia Świerkowska i Dominik Gajda. Następnie plany na obecny rok zaprezentował świeżo upieczony Prezes – Norbert Alankiewicz. Liczna frekwencja zaowocowała przyjęciem 23 nowych osób do grona członków wspierających działalność Koła.

 

14797285_10211429489959783_1397337248_n14798785_10211429490359793_342202282_n14794126_10211429490239790_62466102_n

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne

Umowy handlowe. Aspekty prawne i ekonomiczne

Plan konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne” jest wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem, który przyświeca organizatorom konferencji, jest zwrócenie uwagi jej uczestników na kluczowe zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z umowami handlowymi, powszechnie zawieranymi w obrocie gospodarczym.

W ramach wydarzenia Koło planuje zorganizować trzy panele, w tym dwa panele prawnicze i jeden panel ekonomiczny.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętym prawem umów handlowych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu umów handlowych.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące konferencji:
– termin: 14 września 2016 roku
– miejsce: Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu; sala delta (na parterze budynku)

Wysokość opłat konferencyjnych:
– udział czynny – 50 zł (w ramach opłaty zapewniamy certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, zawierający wiele przydatnych gadżetów ufundowanych przez partnerów konferencji, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami)
– udział bierny – bezpłatny (uczestnicy bierni otrzymają certyfikaty udziału biernego w konferencji)

Zgłoszenia udziału biernego oraz czynnego (możliwe jest współautorstwo) wraz z abstraktami proponowanych wystąpień prosimy przesyłać na adres konferencjaumowyhandlowe@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://usus-iuris.amu.edu.pl/do-pobrania/

Abstrakt powinien liczyć do 4000 znaków (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami ? 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi do dnia 5 września 2016 roku.

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy później.

Poniżej podajemy przykładowe umowy handlowe, których dotyczyć będzie tematyka konferencji:
– umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
– umowa o roboty budowlane
– umowa leasingu
– umowa agencyjna
– umowa komisu
– umowa dealerska
– umowa franchisingowa
– umowa przewozu rzeczy
– umowa spedycji
– umowa ubezpieczenia
– umowa brokerska
– umowa składu
– umowa spółki cywilnej
– umowa spółki cichej
– umowa rachunku bankowego
– umowa kredytu bankowego
– umowa pożyczki bankowej
– umowa gwarancji bankowej
– umowa o oferowanie instrumentów finansowych
– umowa o subemisję inwestycyjną
– umowa o subemisję usługową
– umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
– umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych
– umowy licencyjne

Jak już wspomnieliśmy, powyższa lista ma charakter jedynie przykładowy – jesteś my otwarci na Państwa propozycje.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencjaumowyhandlowe@gmail.com. Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu!

Styczniowe spotkanie

Dnia 28 stycznia mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji członka zarządu KNPC Usus Iuris – studenta III roku Norberta Alankiewicza, który w sposób klarowny i rzetelny przybliżył nam tematykę umowy deweloperskiej. Po prezentacji zawierającej ujęcie praktyczne (jak przystało na Usus Iuris), Norbert zwrócił naszą uwagę na inspirujące spory panujące w doktrynie i judykaturze co do prawnej klasyfikacji umowy deweloperskiej. Na końcu naszego dzisiejszego spotkania Norbert udzielił również odpowiedzi na pytania Szanownych Gości.

Po dzisiejszej prelekcji starsi członkowie zarządu Koła są w pełni spokojni o jego dalszy rozwój w przyszłości.

Spotkanie 21 grudnia.

21 grudnia 2015 roku mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia mgr. Marcina Czerwińskiego, członka-założyciela naszego Koła i jego prezesa, a obecnie doktoranta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM na temat warsztatu pracy naukowej studenta WPiA.

Bez wątpienia wszyscy wróciliśmy do domów wzbogaceni o wiele praktycznych wskazówek dot. pisania pracy magisterskiej, artykułów naukowych czy kwestii pozyskiwania grantów – serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi!

 

Spotkanie z licealistami.

W dniu 8 grudnia odbyło się spotkanie członków Koła Naukowego Prawa Cywilnego “Usus Iuris” z uczniami klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Podczas spotkania licealiści mieli przyjemność wysłuchać prelekcji pt. ?Podstawowe zagadnienia prawa zobowiązań?, przygotowanej przez naszą członkinię Martę Stachowiak. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z działalnością Koła, o której opowiedział nasz członek Norbert Alankiewicz. Spotkanie przebiegało w prawdziwie naukowej atmosferze – na jego zakończenie licealiści rozwiązali nawet krótki test z zakresu prawa zobowiązań. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy, a członkowie Koła zostali zaproszeni do Leszna, gdzie mają przeprowadzić kolejne warsztaty dla licealistów. Mamy nadzieję, że współpraca z I LO w Lesznie będzie się rozwijać – z korzyścią dla licealistów, członków Koła, jak i całego Wydziału Prawa i Administracji UAM.