Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

Studenckie Koło Prawa cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, viagra 60mg który odbędzie się w dniach 10-12 października 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów jest największą tego typu imprezą studencką w kraju. Skupia studentów i doktorantów z niemal wszystkich ośrodków akademickich. Jest to niepowtarzalna szansa na prezentację swoich poglądów dotyczących zagadnień prawa cywilnego oraz doskonała okazja do wspólnej dyskusji. OZCS to przede wszystkim forum wymiany myśli i doświadczeń dla młodych adeptów myśli prawniczej, gdzie mogą aktywnie uczestniczyć w interpretacji przepisów prawa, a także zgłaszać postulaty de lege ferenda. Tegorocznym tematem przewodnim będzie „Odpowiedzialność cywilna”. W Zjeździe można uczestniczyć jako prelegent, ale przewidziana jest także forma uczestnictwa jako słuchacz.

Opłata konferencyjna wynosić będzie ok. 240 zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia (na adres podany na stronie internetowej wydarzenia). Prawdopodobnie będziemy starać się o dofinansowanie ze strony naszej uczelni.

MIEJSCE I TERMIN ZJAZDU
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
10-12 października 2011

Więcej informacji

Warsztaty z pisania pism procesowych

Informujemy, viagra approved że zapowiadane niedawno Warsztaty z pisania pism procesowych odbędą się 15 kwietnia (piątek) o godz. 13:00 w sali 4.18 CIN. Zostaną one przeprowadzone przez dr Marcina Orlickiego. Na warsztaty przewidujemy limit 30 osób. Szczegółowy tryb zapisów podamy do końca bieżącego tygodnia. Już teraz zachęcamy do rozważenia udziału w warsztatach.

Wykład dotyczący erystyki

Praca prawnika nieodłącznie kojarzy się z uczestniczeniem w różnego rodzaju sporach. Argumentowaniem, sick dowodzeniem słuszności swojego stanowiska, odpieraniem poglądów oponenta zajmuje się dziedzina wiedzy jaką jest erystyka. Oprócz czysto „technicznych” umiejętności przemawiania warto poznać różnego rodzaju metody, reguły i „sztuczki” erystyczne, chociażby po to, aby je wychwytywać i się przed nimi bronić.

Dnia 23 marca (środa) o godzinie 18:00 w sali 4.7 Collegium Iuridicum Novum odbędzie się wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami dotyczący erystyki czyli sztuki wygrywania sporów. Wykład poprowadzi członek naszego Koła, Przemek Maruniak. Serdecznie zapraszamy!

Marcin Czerwiński

Spotkanie z Mecenasem Grzybkowskim

Wczoraj odbyło się spotkanie z Mecenasem Tomaszem Grzybkowskim z Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski & Guzek. Punktem wyjścia była próba odpowiedzi na pytanie: czego renomowane kancelarie prawne oczekują od absolwentów prawa i przyszłych praktykantów? Skorzystaliśmy z możliwości zadawania pytań, order uzyskaliśmy przy tym mnóstwo cennych informacji. Te które wydały nam się najważniejsze, more about prezentujemy poniżej.

Mecenas Tomasz Grzybkowski zwracał bardzo dużą uwagę na umiejętność przemawiania. Doradzał, aby jak najlepiej wykorzystać czas na uczelni. Według Niego warto wybrać się do logopedy, by poprawić swoje wady wymowy. Praca prawnika polega w znacznej mierze na umiejętności przemawiania. Zalecał również ćwiczenie swojej mowy, np. w dużych salach bez użycia mikrofonu, starając się mówić maksymalnie głośno i wyraźnie.

Dobry prawnik powinien doskonale operować językiem polskim i umieć się starannie i precyzyjnie wysławiać. Umiejętność taką nabywa się przede wszystkim czytając książki. Zalecono nam abyśmy przeczytali 150 książek rocznie.

Kolejna umiejętność, którą student powinien nabyć w wolnym czasie to umiejętność pisania 10 palcami na klawiaturze. Ta umiejętność okazuje się niezbędna przy pracy z użyciem notebooka w podróży. Niewątpliwie pozwala to też szybciej sporządzać dokumenty.

Mecenas podkreślał oczywiście konieczność sumiennej nauki. Okazuje się, że pozornie dobre CV to nie wszystko, czego wymaga się od kandydatów do pracy w kancelarii. Student prawa powinien przychodzić z ugruntowaną wiedzą prawniczą. Długie CV składające się z licznych punktów nie gwarantuje sukcesu, gdyż na ogół studenci wykonują na praktykach ?niewolniczą? pracę mającą niewiele wspólnego z merytorycznym aspektem zawodu. Niewątpliwie cenna jest wskazówka, aby napisawszy dobrą pracę magisterską, potraktować ją już jako pierwszy rozdział przyszłej pracy doktorskiej. I tutaj warto zaznaczyć, że obecnie studia doktoranckie i stopień naukowy doktora to prawie że standard  na rynku prawniczym. Wiele uwag dotyczyło aspektu rozwoju zawodowego studenta i aplikanta, w szczególności wspomnianej już celowości i wartości podejmowanych w czasie studiów praktyk. Drugi i trzeci rok powinny stanowić maksymalne wykorzystanie zajęć oferowanych przez uczelnię. Warto już w trakcie studiów zainteresować się pisaniem glos do orzecznictwa np. Izby Cywilnej czy Izby Karnej Sądu Najwyższego. Okazuje się też, że obecnie trochę przecenia się ciągle lansowaną konieczność doskonałej znajomości języków obcych. Oczywiście znajomość angielskiego to standard, jednak akty prawne UE są dostępne w języku polskim, a znajomość innych języków nie jest aż tak często wykorzystywana w codziennej pracy w kancelarii. Ważna uwaga dotyczyła faktu, iż w zasadzie studiowanie innych kierunków równocześnie z prawem nie ma większego sensu. Lepiej czas ten poświęcić na doskonalenie się w jakiejś gałęzi prawa. Już teraz, przy czytaniu kodeksów i innych ustaw, musimy zwracać uwagę, gdzie i co mniej więcej jest. Oczywiście należy też mieć duża wiedzę teoretyczną, chociażby po to, aby szybko umiejętnie formułować pytania do klienta.

Przy rekrutacji zwraca się uwagę na oceny z kluczowych gałęzi prawa. Przykładowo zostały podane prawo cywilne, prawo handlowe, prawo konstytucyjne, prawo podatkowe czy prawo administracyjne, których doskonała umiejętność jest w zasadzie niezbędna. Jeśli chodzi o ostatnią z wymienionych gałęzi prawa to warto zainteresować się planowaniem przestrzennym. Ostatnimi czasy okazuje się ono bardzo dochodowe. Student powinien z rozwagą dobierać fakultety. Bardzo często przedmioty wybierane przez studentów na uczelni okazują się mało przydatne praktyce zawodowej. Okazuje się np., że prawo medyczne i farmaceutyczne nie jest zbyt często wykorzystywane, a z drugiej strony jest bardzo popularne wśród studentów. Przypomniano nam też o tak elementarnych błędach popełnianych przez studentów czy absolwentów prawa jak wysyłanie CV z niestosownego adresu e-mail.

Okazuje się, że w większości przypadków początki kariery prawniczej są bardzo trudne i mało porywające. Jednak wraz z upływem czasu i ciągłym rozwojem przybliża się perspektywa doskonale płatnej pracy. Część z nas nie zdaje sobie sprawy, że studia prawnicze łatwo skończyć, o wiele trudniej wybić się po studiach. W zawodzie tym niezbędne są pewne cechy charakteru jak odwaga, pewność siebie, determinacja i zdecydowanie. Student już na drugim roku studiów powinien wiedzieć co mniej więcej będzie w przyszłości robić i na czym musi się skupić.

Szczególną uwagę należy zwrócić na specjalizację. Każdy prawnik powinien specjalizować się w konkretnej dziedzinie. Nie oznacza to jednak, że taki prawnik będzie specjalistą przez całą swoją karierę, gdyż rynek usług prawniczych jest niezwykle płynny. Naturalne zatem jest, że musi dochodzić do częstych zmian w specjalizacji powiązanych ze zmianami popytu na określone usługi prawne i wysokim poziomem konkurencji na rynku prawniczym.

Mecenas podkreślił, że obecnie najmniej specjalistów występuje w dziedzinie prawa podatkowego. Doradztwo podatkowe to dzisiaj luka na rynku. Specjalizacja w tej dziedzinie niemalże gwarantuje duże wynagrodzenia związane z prowadzeniem spraw podatkowych.

Należy także dostrzec aspekt moralny wykonywania zawodu prawnika i umiejętność dostrzeżenia w kliencie człowieka. Prawnik często w swoim zawodzie spotyka się z różnymi sytuacjami i tragediami ludzkimi. Musi podejść do takich spraw nie tylko z nastawieniem na zysk, ale wykazać się zrozumieniem dla problemów drugiej osoby. Zaakcentowana została działalność pro publico bono realizowana przez Kancelarię Grzybkowski & Guzek (wyróżnienie Prawnik Pro Bono 2003 dla Tomasza Grzybkowskiego). Dotyczy to w szczególności spraw o alimenty czy o eksmisję. Przypomniana została także działalność na rzecz osób represjonowanych z przyczyn politycznych w okresie stanu wojennego.

Z ciekawostek dowiedzieliśmy się ile kosztuje miesięczne utrzymanie kancelarii, jak kształtują się zarobki, jak wygląda przeciętny dzień prawnika (w tym o której rano musi wstawać), jak trudno pogodzić życie rodzinne z karierą prawniczą i jak mało czasu pozostaje na urlop (zdarza się pierwszy urlop po 15 latach), poznaliśmy nawet odsetek wygranych spraw w Kancelarii Grzybkowski & Guzek (ok. 99%).

Za uczestnictwo w spotkaniu wszystkim serdecznie dziękujemy, a najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do Pana Mecenasa Tomasza Grzybkowskiego.

Marcin Czerwiński, Paweł Chrostowski, Agnieszka Nizioł, Michał Ilski

odpowiedź na pytanie: czego renomowane kancelarie prawne oczekują od absolwentów prawa i przyszłych praktykantów?