Jak wygrywać sprawy rodzinne? Stosowanie KRO i KPC.

Informujemy, information pills że najbliższym przewidywanym projektem będzie wykład dotyczący stosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w celu wygrywania spraw z zakresu prawa rodzinnego. Zostanie on przeprowadzony we współpracy z Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek i odbędzie się w połowie maja. Szczegóły niebawem!

Prawdopodobnie po wykładzie odbędzie się Walne Zebranie w celu dokonania pewnych poprawek w statucie. Informacja o planowanych zmianach zostanie podana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będzie można również zgłaszać własne propozycje. Ogólnie mówiąc, zmiany będą dotyczyć: procedury uzyskiwania członkostwa, kwestii kworum i usprawnienia działania zarządu.

Harmonizacja europejskiego prawa prywatnego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” oraz Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zapraszają na spotkanie dotyczące harmonizacji europejskiego prawa prywatnego. W spotkaniu udział wezmą:

  1. Prof. Aurelia Nowicka (Perspektywa ustanowienia europejskiego prawa umów: poszukiwanie formuły prawnej), viagra 60mg
  2. Prof. Wojciech Dajczak (Idea jednolitego prawa zobowiązań w Europie),
  3. Prof. Marian Kępiński (Ochrona praw konsumentów).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 kwietnia o godz. 18:00 w sali gamma CIN.?