Dyskryminacja w sądach rodzinnych?

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” zaprasza 14 kwietnia 2012 r. w godz. 12:15 ? 17:30 do sali XVII Collegium Minus przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 na konferencję

„Dyskryminacja w sądach rodzinnych?”

Tematyka konferencji obejmuje porównanie traktowania praw ojca z prawami matki w sądach rodzinnych, advice w szczególności w zakresie uzyskania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionego ojca. Zagadnienie to obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, pill ale również sytuację po wydaniu orzeczenia. Oprócz kwestii prawnych, more about poruszone zostaną problemy z punktu widzenia socjologii i psychologii.

Prawo pozwala na powierzenie pełnej władzy rodzicielskiej wyłącznie ojcu. Jednak według statystyk w Polsce rozwody z udziałem dziecka od 30 lat w 96% zakończone są przyznaniem głównej opieki nad dzieckiem matce.Instytucja sądownicza tłumaczy to tym, jakoby ojcowie nie starali się o przyznanie im opieki.

Środowiska pro-ojcowskie stoją na stanowisku, iż instytucja sądu rodzinnego stała się placówką, która nie uchroniła się od powszechnej w sprawach rodzinnych tendencji do dyskryminacji płci, co stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Ich zdaniem sądy rodzinne przez 30 lat mimo krytycznych uwag społeczeństwa nie skorygowały swojego kierunku postępowania.

W czasie konferencji postaramy się zdiagnozować istnienie problemu, będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest tak jak jest i co powinno się zrobić, aby sytuację poprawić. Zastanowimy się również, co powinien zrobić ojciec, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu.

Wśród prelegentów są m.in.:
– Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, posłanka na Sejm RP
– Dr Joanna Haberko – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM
– Dr Małgorzata Łączkowska – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM
– Dr Marcin Sokołowski – Katedra Prawa Europejskiego, WPiA UAM
– Marek Wieczerski – Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Agenda:

12:15 ? 12:30 ? rejestracja uczestników

PANEL PIERWSZY

12:30 – 13:45 ? wystąpienia prelegentów

  • Dr Joanna Haberko (WPiA UAM)
  • Dr Małgorzata Łączkowska (WPiA UAM)
  • Dr Marcin Sokołowski (WPiA UAM)

13:45 ? 14:15 ? dyskusja

14:15 – 15:15  ?  przerwa kawowa

PANEL DRUGI

15:15 – 16:05 ? wystąpienia prelegentów

  • Marek Wieczerski (Centrum Mediacji w Poznaniu)
  • Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, posłanka)

16:05 ? 16:55 ? dyskusja

16:55 – 17:00 ? zakończenie konferencji

17:00 ? 17:30 ? przerwa kawowa

autor zdjęć: Mateusz Kotowicz

Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe

Koła Naukowe: Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, order Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Elektroenergetyka z Politechniki Poznańskiej zapraszają na konferencję:

„Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe”

29 marca 2012 r., information pills godz. 17
Wydział Prawa i Administracji UAM
Collegium Iuridicum Novum
s. epsilon

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych aspektów budowania i funkcjonowania infrastruktury energetycznej na terenie prywatnych nieruchomości. Zagadnienie to budzi duże zainteresowanie zarówno w doktrynie, jak i wśród przedstawicieli branży energetycznej.

Tematyka ta jest sporna, gdyż zawiera w sobie przeciwstawne interesy właścicieli nieruchomości z jednej strony, a z drugiej strony – właścicieli infrastruktury energetycznej – przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii. Aby pogodzić słuszne interesy i prawa obu tych grup, jednocześnie starając się wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym, wynikającym z rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej, ustawodawca polski wprowadził do naszego systemu prawnego przepisy dotyczące służebności przesyłu. Jednak mimo uchwalenia tych przepisów, zagadnienie służebności przesyłu, a zwłaszcza wysokości wynagrodzenia za jej ustanowienie, w praktyce wciąż budzi liczne problemy i rozbieżności.

Tymczasem w Sejmie RP trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, która w założeniu ma jeszcze bardziej ułatwić i skrócić proces inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznej. Ustawa reguluje zagadnienie w sposób publicznoprawny. Nasuwają się tym samym kolejne pytania, dotyczące wyboru formy regulacji pomiędzy instytucjami prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Na te pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci uczestniczący w konferencji „Słup na prywatnym gruncie”, na którą serdecznie zapraszamy!

UWAGA:

Udział w konferencji potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji do dnia 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów) prosimy wysyłać na adres knpers@op.pl

Zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris”

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (Politechnika Poznańska)