Konferencja „Pozycja wierzyciela w prawie handlowym”

Koło Naukowe Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji pt. „Pozycja wierzyciela w prawie handlowym”, która odbędzie się dnia 16 maja 2013 r.

Program Konferencji :

10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji (Dr hab. Andrzej Jarocha; Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administacji UAM)
10:30 – 10:50 Mateusz Kotowicz (UAM) Kapitał zakładowy w spółce z o.o. skuteczny instrument ochrony wierzycieli.
10:50 – 11:10 Katarzyna Górecka (UW) Klauzula negative pledge ? skuteczne zabezpieczenie interesów wierzyciela?
11:10 – 11:30 Michał Gajdus (UW) Dopuszczalność wykonywania prawa głosu przez zastawnika i użytkownika akcji
11:30 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:30 Przerwa
12:30 – 12:50 mgr Ewelina Woźna (UWr) ?Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
wydanemu przeciwko osobowym spółkom handlowym w oparciu o art. 778 1 K.p.c.”
12:50 – 13:10 Sławomir Marciniak (UAM) Odpowiedzialność małżonka dłużnika będącego wspólnikiem spółki jawnej
13:10 – 13:30 Marcin Czerwiński (UAM) ?Instytucje prawne zmierzające do przyspieszenia procedury sądowej (uzyskania wyroku)
13:30 – 13:50 Klaudia Mazur (UJ) Czy polska regulacja problematyki culpa in contrahendo w dostateczny sposób chroni interesy poszkodowanego?
13:50 – 14:30 Dyskusja i Zakończenie Konferencji

__________________________________________________________________________________

II Studencka Konferencja Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do udziału w II Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego, której tematem przewodnim będzie problematyka znaczenia dóbr niematerialnych w obrocie gospodarczym.

Studencka Konferencja Prawa Handlowego jest inicjatywą zapoczątkowaną w roku 2012 przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris działające przy Katedrze Prawa Cywilnego, link Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacji tegorocznej edycji konferencji podjęło się z kolei Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Mamy nadzieje, że to spotkanie stanie się dobrą okazją do pouczającej wymiany poglądów przez przybywających do gmachu WPiA UŁ gości z całej Polski. Studencka Konferencja Prawa Handlowego to przede wszystkim forum, na którym młodzi adepci wiedzy prawniczej będą mieli możliwość przedstawienia swoich zapatrywań na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Więcej informacji na stronie

_______________________________________________________________________________________________________________

Tegoroczna edycja Konferencji odbyła się w dniach 8-9 maja 2013 roku w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentowali Maksymilian Saczywko, Wojciech Rost oraz Marcin Czerwiński.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jakuba Głowacza.