Walne Zebranie „Usus Iuris”

Sprawy organizacyjne No Comments

Na podstawie § 14 Statutu KNPC ?Usus Iuris?, tadalafil zawiadamia się o Walnym Zebraniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris? w dniu: 22 października (wtorek) o godz. 18:00 w sali 2.3 Collegium Iuridicum Novum.

Gorąco zachęcamy Was do przyjścia i przypominamy, dosage że obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka.

Jeśli ktoś nie może przybyć to prosimy o informowanie w tej sprawie sekretarza Koła.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza ?Usus Iuris?
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2012/2013;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności ?Usus Iuris? w roku akademickim 2013/2014.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS