Spotkanie 26 listopada

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 26 listopada (środa), help godz. 18:00 ? 19:00
Miejsce: sala 4.13 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Marcin Walasik, viagra 60mg adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt. : ?Analogia w prawie procesowym cywilnym”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

26.11.2014 – Walne Zebranie „Usus Iuris”

Drodzy Cywiliści, about it

Na podstawie § 14 Statutu KNPC „Usus Iuris”, information pills niniejszym zwołuję Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” na dzień: 26 listopada (środa) o godz. 18:00 w sali 4.13 Collegium Iuridicum Novum.

Poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza „Usus Iuris”
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności „Usus Iuris” w roku akademickim 2014/2015.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Mateusz Kotowicz
Prezes KNPC „Usus Iuris”

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Redakcja Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do zgłaszania artykułów z zakresu nauk prawnych. Prace napisane w jednym z 4 języków: polskim, visit this angielskim, niemieckim albo francuskim, należy przesłać do 15 stycznia 2014 roku na adres ppuam@amu.edu.pl. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych, angielskim oraz polskim, o objętości od 600 do 1000 znaków, tytuł  i słowa kluczowe w języku angielskim oraz wykaz skrótów. Do zgłaszanej pracy należy również dołączyć opinię samodzielnego pracownika nauki, niebędącego Członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz krótką informację o autorze. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów opublikowanymi na stronie www.ppuam.amu.edu.pl.