Spotkanie 22 stycznia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 22 stycznia (czwartek), thumb godz. 19:00 ? 20:00
Miejsce: sala 4.1 CIN

Naszym gościem będzie Mateusz Kotowicz, członek Koła, który przedstawi referat pt. : ?Odszkodowanie od linii lotniczej w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91).