Konferencja „Pełnomocnik w postępowaniu”

courtroom

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, there jak i biernego w uczelnianej konferencji „Pełnomocnik w postępowaniu”, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku.

Data: 12 marca (czwartek), godz. 18:00 ? 20:30
Miejsce: sala Eta Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 4 marca 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.

W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.

Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
– format doc, docx, pdf
– maksymalna długość: strona A4

 Program Konferencji

18:00 ? 18:20 Otwarcie Konferencji

18:20 ? 18:35 mgr Klaudyna Zagórska (UAM) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

18:35 ? 18:50 mgr Marta Karpińska (UAM) Granice wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego

18:50 ? 19:05 Monika Boniecka (UAM) Obowiązkowa pomoc sądowa w postępowaniu cywilnym ? propozycja nowelizacji art. 87(1) Kodeksu Postępowania Cywilnego

19:05 ? 19:15 Przerwa

19:15 ? 19:30 Mateusz Kotowicz (UAM) Moc dowodowa dokumentów poświadczonych przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 129 k.p.c.)

19:30 ? 19:45 mgr Marcin Czerwiński (UAM) Pełnomocnik konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19:45 ? 20:00 mgr Oskar Skibiński (UAM) Pełnomocnik w postępowaniu elektronicznym

20:00 ? 20:10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji