Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na:

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych – sporządzanie odwołania, cheap

które poprowadzi doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego a zarazem opiekun naszego Koła, mgr Marcin Czerwiński, a które odbędą się

w dniu 27 maja 2015 roku (środa) w godz. 18:00-19:15 w sali 4.9 Collegium Iuridicum Novum.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • jak sporządzić odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  • jakie są przesłanki skuteczności wniesienia odwołania
  • jakie są elementy konieczne odwołania
  • jak wygląda tryb wnoszenia odwołania
  • jakie są terminy wnoszenia odwołania
  • jakie są najczęstsze błędy we wnoszonych odwołaniach

Po części wprowadzającej uczestnicy będą sporządzać odwołanie od nieprawidłowej czynności zamawiającego w postępowaniu zamówieniowym na podstawie zaprezentowanego zadania.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w warsztatach.

Zapraszamy!