Konferencja „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, thumb jak i biernego w konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się dnia 1 września 2015 roku.

Data: 1 września (wtorek), godz. 16:00 ? 18:30
Miejsce: sala 1.4 Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 30 sierpnia 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.
W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.
Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
? czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
? format doc, docx, pdf
? maksymalna długość: strona A4

Program konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

15:55 ? 16:00
Otwarcie konferencji

16.00 ? 16.15 – mgr Marta Karpińska
Ochrona poszkodowanych w ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce w latach 2005-2015

16.15 ? 16.30 – Maciej Pająk
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzeń PE i Rady (UE)

16.30 ? 16.45 – Justyna Świerczek
Prawo patentowe – jak prawo próbuje nadążyć za postępem

16.45 ? 17.00 – mgr Arkadiusz Czekaj
Technika legislacyjna dotycząca klauzul generalnych w prawie cywilnym w Polsce i w Unii Europejskiej

17.00 ? 17.15 – mgr Anna Hnatów
Opodatkowanie umowy depozytu nieprawidłowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

17.15 ? 17.30 – Monika Boniecka
Rozumienie pojęcia ?Dobro dziecka? w prawie rodzinnym Unii Europejskiej ? aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

17.30 ? 17.45 ? Dominik Wysocki
Stereotypy płciowe w orzecznictwie sądów rodzinnych

17.45 ? 18.00 ? mgr Remigiusz Chęciński
Konstytucyjne zakorzenienie zasad współżycia społecznego

18.00 ? 18.15 ? Paweł Musiałkiewicz
Rozwój klauzul kolizyjnych jako efekt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

18.15 ? 18.30 ? Julia Chęcińska
Zasady rynku transferowego w piłce nożnej

18.30 – 18.45 – mgr Marcin Czerwiński
Cywilnoprawna charatkerystyka umowy o wspólne przedsięwzięcie

18:45 ? 18:50
Podsumowanie konferencji