Zawód: Adwokat – Cywilista

Serdecznie zapraszamy członków Koła oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie poświęcone praktycznym aspektom pracy adwokata w sprawach cywilnych pt. „Zawód: Adwokat – Cywilista”.

Data: 25 stycznia (środa), godz. 18.00 – 20.00
Miejsce: sala epsilon CIN

Naszymi gośćmi będą:

1. Pani Mecenas Edyta Iacovone – adwokat, partner w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich, pilule specjalistka z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, która opowie o codziennej pracy adwokata w sprawach cywilnych oraz możliwych ścieżkach kariery prawniczej.

2. Pan Mikołaj Lompa – specjalista z zakresu marketingu, który przedstawi, w jaki sposób budować własną markę na rynku usług prawniczych już na samym początku swej drogi zawodowej.

Spotkanie, zgodnie z przewodnią ideą naszego Koła, będzie miało wymiar zdecydowanie praktyczny 🙂

Liczymy na Waszą obecność 🙂

link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1271140386265963/

Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim

Dnia 17 października br. odbyło się pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris. Punktualnie o godzinie 19 w sali 4.14 stawiło się aż 41 osób. Grono członków stałych udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi, sick a następnie – nieco mniej zgodnym głosem – wybrało nowy. Prezentację dotyczącą działalności Koła w minionym roku akademickim przedstawili Natalia Świerkowska i Dominik Gajda. Następnie plany na obecny rok zaprezentował świeżo upieczony Prezes – Norbert Alankiewicz. Liczna frekwencja zaowocowała przyjęciem 23 nowych osób do grona członków wspierających działalność Koła.

 

14797285_10211429489959783_1397337248_n14798785_10211429490359793_342202282_n14794126_10211429490239790_62466102_n

 

 

Styczniowe spotkanie

Dnia 28 stycznia mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji członka zarządu KNPC Usus Iuris – studenta III roku Norberta Alankiewicza, który w sposób klarowny i rzetelny przybliżył nam tematykę umowy deweloperskiej. Po prezentacji zawierającej ujęcie praktyczne (jak przystało na Usus Iuris), Norbert zwrócił naszą uwagę na inspirujące spory panujące w doktrynie i judykaturze co do prawnej klasyfikacji umowy deweloperskiej. Na końcu naszego dzisiejszego spotkania Norbert udzielił również odpowiedzi na pytania Szanownych Gości.

Po dzisiejszej prelekcji starsi członkowie zarządu Koła są w pełni spokojni o jego dalszy rozwój w przyszłości.

Spotkanie 21 grudnia.

21 grudnia 2015 roku mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia mgr. Marcina Czerwińskiego, członka-założyciela naszego Koła i jego prezesa, a obecnie doktoranta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM na temat warsztatu pracy naukowej studenta WPiA.

Bez wątpienia wszyscy wróciliśmy do domów wzbogaceni o wiele praktycznych wskazówek dot. pisania pracy magisterskiej, artykułów naukowych czy kwestii pozyskiwania grantów – serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi!

 

Spotkanie z licealistami.

W dniu 8 grudnia odbyło się spotkanie członków Koła Naukowego Prawa Cywilnego “Usus Iuris” z uczniami klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Podczas spotkania licealiści mieli przyjemność wysłuchać prelekcji pt. ?Podstawowe zagadnienia prawa zobowiązań?, przygotowanej przez naszą członkinię Martę Stachowiak. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z działalnością Koła, o której opowiedział nasz członek Norbert Alankiewicz. Spotkanie przebiegało w prawdziwie naukowej atmosferze – na jego zakończenie licealiści rozwiązali nawet krótki test z zakresu prawa zobowiązań. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy, a członkowie Koła zostali zaproszeni do Leszna, gdzie mają przeprowadzić kolejne warsztaty dla licealistów. Mamy nadzieję, że współpraca z I LO w Lesznie będzie się rozwijać – z korzyścią dla licealistów, członków Koła, jak i całego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

 

 

Spotkanie 23 listopada

Informujemy, treatment że kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, page odbędzie się 23 listopada o godzinie 19 w sali 0.1

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, który wygłosi wykład pt. „Wybrane aspekty odpowiedzialności deliktowej w prawie cywilnym”.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie 9 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 9 kwietnia (czwartek), view godz. 17:00 ? 18:00
Miejsce: sala 4.15 CIN

Naszym gościem będzie mgr Tomasz Henclewski – adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Tematem  spotkania będzie postępowanie zabezpieczające wywołane nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów tego postępowania.. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Konferencja „Pełnomocnik w postępowaniu”

courtroom

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, there jak i biernego w uczelnianej konferencji „Pełnomocnik w postępowaniu”, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku.

Data: 12 marca (czwartek), godz. 18:00 ? 20:30
Miejsce: sala Eta Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 4 marca 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.

W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.

Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
– format doc, docx, pdf
– maksymalna długość: strona A4

 Program Konferencji

18:00 ? 18:20 Otwarcie Konferencji

18:20 ? 18:35 mgr Klaudyna Zagórska (UAM) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

18:35 ? 18:50 mgr Marta Karpińska (UAM) Granice wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego

18:50 ? 19:05 Monika Boniecka (UAM) Obowiązkowa pomoc sądowa w postępowaniu cywilnym ? propozycja nowelizacji art. 87(1) Kodeksu Postępowania Cywilnego

19:05 ? 19:15 Przerwa

19:15 ? 19:30 Mateusz Kotowicz (UAM) Moc dowodowa dokumentów poświadczonych przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 129 k.p.c.)

19:30 ? 19:45 mgr Marcin Czerwiński (UAM) Pełnomocnik konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19:45 ? 20:00 mgr Oskar Skibiński (UAM) Pełnomocnik w postępowaniu elektronicznym

20:00 ? 20:10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji