Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku akademickim 2016/2017 merytoryczne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, ailment poświęcone wybranym zagadnieniom wymagalności roszczeń w polskim i europejskim prawie cywilnym.

Data: 7 listopada (poniedziałek), cialis 40mg godz. 18.30 – 20.30
Miejsce: sala 3.3 CIN

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, symptoms adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, kierownik projektu badawczego pt. „Problematyka wymagalności roszczeń w prawie cywilnym wybranych państw europejskich”, realizowanego w ramach grantu badawczego 2015 dla Młodych Naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Podczas spotkania dr Mariusz Zelek wygłosi prelekcję, w której omówi m.in. wpływ wymagalności na przedawnienie roszczeń, a także możliwość żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania. Po prelekcji odbędzie się dyskusja dotycząca wskazanych wyżej zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o zabranie ze sobą kodeksów oraz urządzeń elektronicznych z dostępem do LEXa lub Legalisa.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS