Program I Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego

19 kwietnia 2012 r., case czwartek

miejsce: WPiA UAM, discount Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala 4.8

9:00-9:15 ? otwarcie konferencji
prof. UAM dr hab. Andrzej Koch ? kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM

9:15-10:15 ? I panel studencki
Artur Kruszewski, Uniwersytet Warszawski
?Dowody istnienia uchwał nieistniejących?

Marcin Drewek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Spór o dopuszczalność stosowania art. 58 § 3 k.c. do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych?

Krystian Frelek, Mateusz Dominiak, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
?Charakter prawny spółki bezosobowej?

Rafał Maciąg, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
?Schyłek kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością??

10:15-10:45 ? dyskusja

10:45-11:15 ? przerwa kawowa

11:15-12:15 ? II panel studencki
Krzysztof Wojtczak, Uniwersytet Łódzki
?Kilka uwag o zarządzie spółki partnerskiej?

Jakub Głowacz, Mateusz Sobczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
?Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. będącej komplementariuszem S.K.A. za zobowiązania sp. z o.o. S.K.A. w świetle art. 299 k.s.h.?

Maksymilian Saczywko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o. na podstawie art. 299 § 1 k.s.h.?

Marta Drążkowska, Uniwersytet Warszawski
?Spółki i spółdzielnie prawa europejskiego?

12:15-12:45 ? dyskusja

12:45-13:05 ? przerwa kawowa

13:05-14:30 ? III panel studencki
Marcin Czerwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Ważność czynności prawnej dokonanej przez ?rzekomy organ? osoby prawnej?

Michał Gajdus, Uniwersytet Warszawski
?Zasada swobody umów a kształtowanie fakultatywnych postanowień w umowie sp. z o.o.?

Katarzyna Górecka, Uniwersytet Warszawski
?Solidarny charakter odpowiedzialności prospektowej?

Marta Burgiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
?Co dla inwestora jest naprawdę istotne, czyli propozycja optymalnego modelu raportów bieżących w świetle badań własnych?

Michał Nowakowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Normatywne podstawy działalności Komisji Nadzoru Finansowego?

14:30-15:15 ? dyskusja

15:45-16:15 ? lunch dla prelegentów (DS Jowita)

20 kwietnia 2012 r., piątek

miejsce: WPiA UAM, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala zeta

9:00-9:45 ? prelekcja dr. hab. Rafała Szczepaniaka
?Umowa jako forma działania administracji?

9:45-10:15 ? dyskusja

10:15-10:45 ? IV panel studencki ? część pierwsza
Mateusz Pacak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
?Regulacja rynków OTC ? znaczenie projektów MiFID II oraz EMIR dla rynku instrumentów pochodnych?

Aleksandra Popecka, Uniwersytet Łódzki
?Umowa deweloperska ? ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego na gruncie nowej regulacji prawnej?

10:45-11:00 ? dyskusja

11:00-11:20 ? przerwa kawowa

11:20-12:10 ? IV panel studencki ? część druga
Żaneta Rzepczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Umowa franchisingu jako handlowa umowa nienazwana?

Aleksandra Bogusławska, Uniwersytet Łódzki
?Problematyka kary umownej ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa SN dotyczącego kar umownych w obrocie gospodarczym?

Marcin Tomczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Konstrukcja umowy faktoringu w Polsce i Niemczech ? ujęcie prawnoporównawcze?

12:10-12:30 ? dyskusja

13:00-14:00 ? lunch dla prelegentów (DS Jowita)

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jakuba Głowacza