Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe

Koła Naukowe: Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, order Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Elektroenergetyka z Politechniki Poznańskiej zapraszają na konferencję:

„Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe”

29 marca 2012 r., information pills godz. 17
Wydział Prawa i Administracji UAM
Collegium Iuridicum Novum
s. epsilon

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych aspektów budowania i funkcjonowania infrastruktury energetycznej na terenie prywatnych nieruchomości. Zagadnienie to budzi duże zainteresowanie zarówno w doktrynie, jak i wśród przedstawicieli branży energetycznej.

Tematyka ta jest sporna, gdyż zawiera w sobie przeciwstawne interesy właścicieli nieruchomości z jednej strony, a z drugiej strony – właścicieli infrastruktury energetycznej – przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii. Aby pogodzić słuszne interesy i prawa obu tych grup, jednocześnie starając się wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym, wynikającym z rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej, ustawodawca polski wprowadził do naszego systemu prawnego przepisy dotyczące służebności przesyłu. Jednak mimo uchwalenia tych przepisów, zagadnienie służebności przesyłu, a zwłaszcza wysokości wynagrodzenia za jej ustanowienie, w praktyce wciąż budzi liczne problemy i rozbieżności.

Tymczasem w Sejmie RP trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, która w założeniu ma jeszcze bardziej ułatwić i skrócić proces inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznej. Ustawa reguluje zagadnienie w sposób publicznoprawny. Nasuwają się tym samym kolejne pytania, dotyczące wyboru formy regulacji pomiędzy instytucjami prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Na te pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci uczestniczący w konferencji „Słup na prywatnym gruncie”, na którą serdecznie zapraszamy!

UWAGA:

Udział w konferencji potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji do dnia 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów) prosimy wysyłać na adres knpers@op.pl

Zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris”

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (Politechnika Poznańska)