Spotkanie 1 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris.

Data: 1 kwietnia (wtorek), godz. 17:00-18:00
Miejsce: sala 0.1 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Andrzej Jarocha, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt.: Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.