Spotkanie 21 grudnia.

21 grudnia 2015 roku mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia mgr. Marcina Czerwińskiego, członka-założyciela naszego Koła i jego prezesa, a obecnie doktoranta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM na temat warsztatu pracy naukowej studenta WPiA.

Bez wątpienia wszyscy wróciliśmy do domów wzbogaceni o wiele praktycznych wskazówek dot. pisania pracy magisterskiej, artykułów naukowych czy kwestii pozyskiwania grantów – serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi!