VII OZCS

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie przez koła naukowe działające przy wydziałach prawa wybranych polskich uczelni. Zaszczyt organizacji siódmej edycji Zjazdu przypadł w bieżącym roku akademickim Kołu Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inicjatywa ta ma na celu w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi uczestników Zjazdu na kluczowe zagadnienia prawne, adiposity przed którymi stoi w XXI wieku polska doktryna prawa cywilnego – zarówno w aspekcie materialnoprawnym, buy information pills jak i prawnoprocesowym. Z uwagi na powyższy cel, shop tematem przewodnim Zjazdu jest hasło: ?Kierunki rozwoju współczesnej polskiej cywilistyki?.

W ramach dwudniowego wydarzenia Koło planuje zorganizować pięć paneli dyskusyjnych, obejmujących – w ślad za inspiracją kodeksową – panel części ogólnej Kodeksu cywilnego, panel prawnorzeczowy, panel zobowiązaniowy, prawnorodzinno-spadkowy oraz panel procesowy.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy w pierwszej kolejności wszystkich studentów prawa, jak również aplikantów i doktorantów. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych wielu studentów prawa z całej Polski zainteresowanych zgłębianiem swojej wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zamierzamy stworzyć atmosferę swobodnej wymiany poglądów oraz prezentacji swoich stanowisk w wygłaszanych prelekcjach.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje:

1) Termin zjazdu: 21-22 kwietnia 2016 roku

2) Miejsce: Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

3) Wysokość opłat:
a) uczestnictwo czynne – 130 zł, przy czym dla osób z WPiA UAM – 40 zł (z uwagi na brak noclegu)
b) uczestnictwo bierne – 30 zł

W ramach opłaty w wysokości 130 zł zapewniamy jeden nocleg, wyżywienie oraz wieczorne wyjście integracyjne (kolacja).

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma ponadto „pakiet uczestnika” oraz zaproszenie do udziału w przerwach kawowych.

Numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy w późniejszym terminie.

4) ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (CZYNNEGO/BIERNEGO) WRAZ Z ABSTRAKTAMI PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES usus@amu.edu.pl DO DNIA 15 MARCA 2016 R.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Program VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów – 21/22 kwietnia 2016

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS