Walne Zebranie „Usus Iuris”

Na podstawie § 14 Statutu KNPC „Usus Iuris”, and zawiadamia się o Walnym Zebraniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” w dniu:

22 października (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali DELTA Collegium Iuridicum Novum.

Gorąco zachęcamy Was do przyjścia i przypominamy, view że obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka. Jeśli ktoś nie może przybyć to prosimy o informowanie w tej sprawie sekretarza Koła Mateusza Kotowicza: mateuszkotowicz91@gmail.com

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza „Usus Iuris”
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2011/2012;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2012/2013;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2012/2013;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności „Usus Iuris” w roku akademickim 2012/2013.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!